Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tájékoztató: Riz Gábor országgyűlési képviselő Úr részére.

 

A Mediátorok Ózd Régiós Egyesület kezdeményezéséhez csatlakozva, az Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Köre, valamint az Újra Ózdért Egyesület, társulási megállapodást kötött, 2010. július 19.-én.

Ózd Város Civil Kerekasztal

 Alapítására, melyhez kérik az Önkormányzat közreműködését.

 

A nevezettek vállalják, hogy az erre alkalmas működési keretei felhasználásával, elkezdik szervezni és létrehozni az ózdi Civil Szervezetek egyesülését, az Ózd Város Civil Kerekasztal-t /továbbiakban: Kerekasztal /, melynek alapító közgyűlését ebben az évben tervezik meg tartani, és amihez ebben a levében is kérik a civil szervezetek csatlakozását.

 

A Kerekasztal a partneri viszonyok kialakításával, illetve fenntartásával biztosítja a városi civil szervezetek részvételét a városi döntéshozatali folyamatok előkészítésében, az abban résztvevő társadalmi szervezetek érdekeinek hatékonyabb érvényesítését, álláspontjuk egyeztetését és egységes fellépését az Önkormányzati döntések előkészítésében.

 

A Kerekasztal összefogja, segíti, fejleszti és kiszélesíti Ózd városában az állampolgárok aktív részvételén alapuló civil közösségek tevékenységét.

Ennek érdekében szorgalmazza a finanszírozás forráshelyeinek feltárását, a szakmai tevékenység és az érdekérvényesítés jogszabályi hátterének megteremtését.

 

Javaslat a konkrét célokra:

 

1. A Kerekasztal Szervezetének kialakítása és működési rendjének meg határozása.

 

2. A működési területén lévő civil szervezetek összefogása a szövetségi kereteken belül.

 

3. A civil szervezetek érdekeinek megjelenítése, jogaik teljesebb érvényesülésének elősegítése.

 

4. Hatékony információáramlás és konzultációs lehetőség biztosítása a szervezetek között.

 

5. Aktív részvétel a város életében.

6. A város civil szervezeteit érintő kezdeményezések szükség szerinti támogatása, figyelemmel kísérése.

 

7. Egységes fellépéssel véleményezés és javaslattétel Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete és annak bizottságai felé.

 

8. Rendszeres együttműködést létrehozni és megvalósítani Ózd Város Önkormányzatával.

 

9. Rendszeres együttműködést létrehozni és megvalósítani a közszolgálati médiával.

 

10. A helyi önkormányzattal együttműködve a helyi civil közösségek tevékenységének koordinálása, működésük segítése, érdekeik képviselete.

 

11. A csatlakozó civil szervezetek közötti párbeszéd, együttműködés, információcsere biztosítása. A hasonló profilú szervezetek közötti kapcsolatok kialakításának segítése.

 

12. Közös rendezvények szervezése, pályázatok készítésének segítése, kiadványok létrehozása.

 

13. Rendszeres kapcsolattartás a civil szférát segítő állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetekkel, intézményekkel.

 

14. Szakmai háttér biztosítása a civil szervezeteket érintő helyi és országos határozatok, döntések előkészítéséhez és véleményezéséhez.

 

15. A régiós és nemzetközi kapcsolatok kialakításának segítése

 

A Kerekasztal mindazon jogi személyek társulása, akik a kitűzött célok megvalósítása érdekében elfogadják a közösen kialakított alapszabályban megfogalmazott célkitűzéseket és megbízottai részt vesznek a munkájában.

 

A Kerekasztal létrehozásának kezdeményezői és szervezői:

Kónya Béla sk.                 Benyhe László sk.                   Telky János sk.          

 

 

Elérhetőségek:                   Telefon:                E-mail:

Kónya Béla:              +36 30 4306771 medicent.ozd@freemail.hu

Benyhe László:        +36 30 6482526 benyhemar@t-online.hu

Telky János:             +36 30 4991569 telky.janos@freemail.hu

Székhelyük: Civil Ház Ózd Árpád vezér út 29.